Değerli Katılımcımız; kongremizde sunmuş olduğunuz çalışmanız ve göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Kongremizde sunmuş olduğunuz tam metin çalışmalarınız, bilim kurulumuz tarafından değerlendirilip uygun görüldüğü takdirde, aşağıda belirtilen dergilerde yayınlanmak üzere dergi editörlerine gönderilecektir. Yayın tercihlerinizi değerlendirebilmek için aşağıdaki formu doldurmanız ve doldurduğunuz bu formla birlikte çalışmanızı en geç 15 Kasım 2020 tarihine kadar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mail adresine göndermeniz gerekmektedir. Yayın sürecinin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için tam metin bildiri gönderiminde son tarihe uymanız önemlidir. Bu tarihten sonra gönderilen çalışmalar dikkate alınmayacaktır. Lütfen gönderilerinizde, aşağıdaki yayın tercihlerinizi belirtiniz (Tam Metin Bildiri Kitabı ile bir dergiyi tercih edebilir ya da sadece bir tercihte bulunabilirsiniz).

ICAFR2020 Tam Metin Bildiri Kitabı

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (IJMEB)

Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Dergisi (IJAFR)

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA)

 

Yayın olanakları için aşağıdaki kuralları dikkate almanız önem arz etmektedir.

  • Yazar(lar) tam metin bildiri çalışmasını gönderirken, çalışmalarını kongre internet sayfasında yer alan yazım kurallarına uygun olarak hazırlamakla yükümlüdürler.
  • Yazar(lar), tercih ettikleri dergi için o derginin yazım kurallarına göre çalışmalarını hazırlamak zorundadır. Tercih edilen derginin yazım kurallarına göre hazırlanmayan çalışmalar değerlendirme dışı kalacaktır.
  • Yazar(lar), çalışmalarını hem tam metin bildiri kitabında hem de tercih ettikleri bir dergi de yayınlatma olanağına sahiptir. Ancak her iki yayın olanağını da tercih eden yazarlar, çalışmalarını tercihlerine göre yazım kurallarına uygun şekilde göndermekle yükümlüdürler.
  • Tam metin bildiri gönderimlerinde, çalışmanızda İngilizce özet (abstract)’inde yer alması gerekmektedir.
  • Dergide yayınlanacak olan çalışmalar, tercih edilen dergi editörlüğü tarafından hakem değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır.
  • Mail adresimize daha önce tam metin gönderen yazarlardan, bu form ile birlikte çalışmalarını tekrar göndermelerini rica ediyoruz.