Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (International Congress on Accounting and Finance Research - ICAFR), Muhasebe ve finans alanlarında akademik, sosyal, ekonomik ve mesleki işbirliğini hedefleyen uluslararası niteliğe sahip bir kongredir. Muhasebe ve finans alanlarındaki araştırmaların bir arada tartışıldığı kongre bu yönüyle alanın diğer bu yönüyle muhasebe ve finans alanının bütünselliğinin korunmasına hizmet etmektedir. Kongre ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde muhasebe ve finans alanlarında çalışmalar yapan çok sayıda akademisyeni ve uygulamacıyı bir araya getirerek bilgi paylaşımı görevini üstlenmektedir. Bununla birlikte kongrede sunulan bildiriler için sağlanan yayın olanakları kongrenin muhasebe ve finans yazınına önemli katkılarda bulunmasına imkân tanımıştır.

 

Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi’nin temelleri 2013 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Muhasebe ve Muhasebe- Toplum-Demokrasi” konulu konferans ile atılmıştır. Bu konferansın devamı niteliğinde 2015 yılında “Muhasebe Bilim ve Mesleğinde Kültürel Etkileşimler” temalı “2. Geçmişten Geleceğe Muhasebe Paneli” düzenlenmiştir. Ulusal düzeyde gerçekleştirilen bu panelde Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenler ve meslek mensuplarının araştırmaları tartışılmıştır. Yoğun katılımla gerçekleştirilen panelin kapanış oturumunda panelistlerin ve katılımcıların yoğun talepleri göz önünde bulundurularak bu girişimin uluslararası bir bilimsel organizasyona dönüştürülmesi kararı alınmıştır. Bu karar neticesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (ICAFR’16) 12-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde Zonguldak Çaycuma’da gerçekleştirilmiştir. Kongreye yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayan akademisyen ve uygulamacılar tarafından toplam 64 bildiri sunulmuştur. Kongrede Sunulan bildirilerin genişletilmiş tam metinleri yazarların isteği dâhilinde ve Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi kongre özel sayısında yayınlanmıştır. Kongre sosyal programı kapsamında ise profesyonel rehberler eşliğinde Amasra ve Safranbolu gezileri düzenlenmiştir.

 

Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi'nin 4.sü 13-17 Aralık 2017 tarihleri arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Anadolu’nun kadim şehri Erzurum'da gerçekleştirilmiştir. 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi’nin (ICAFR’17) bilimsel faaliyetleri çerçevesinde toplam 126 bildiri sunulmuştur. Sunulan bildirilerin genişletilmiş tam metinleri için Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU) 2018 yılı özel sayısında yayın olanağı sunulmuştur. Palandöken’de gerçekleştirilen kongrenin sosyal programı kapsamında; Erzurum’un tarihi ve turistik yerleri profesyonel rehberler eşliğinde gezilmiş ve dileyenler için kayak etkinliklerini kapsayan programlar düzenlenmiştir.

 

5. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi’nin (ICAFR’18) ise 17-20 Ekim 2018 tarihleri arasında İzmir Seferihisar’da gerçekleştirilmiştir. Toplam 78 bildirinin sunulduğu bu kongrede uluslararasılaşma açısından önemli bir ivme kaydedilmiştir. Kongrede sunulan bildiriler için tam metin bildiri kitabının yanı sıra 2018 yılında ilk sayısını yayımlayan Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Dergisi’nde (IJAFR) yayın imkânı sağlanmıştır.

 

"Çevresel Sürdürülebilirlik ve Enerji Finansmanı" teması altında düzenlenen 6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (ICAFR’19) ise 23-25 Ekim 2019 tarihleri arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde Niğde'de gerçekleştirilmiştir. Kongrede toplam 119 bildiri sunulmuştur. Kongrede sunulan bildirilerin genişletilmiş tam metinleri için Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Dergisi (IJAFR), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi’nde (MUVU) yayın olanağı sunulmuştur. Dileyen yazarlar ise çalışmalarını tam metin bildiri kitabında yayımlamıştır. 6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi’nin sosyal programı kapsamında ise Niğde’nin tarihi turistik yerlerini kapsayan kültür gezileri düzenlenmiştir. Kongrenin kapanış oturumunda 7. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi’nin (ICAFR’20) 2020 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde Zonguldak’ta gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. Diğer taraftan, pandemi tedbirleri dolayısıyla kongrenin uzaktan erişim yoluyla yapılması doğrultusunda alınan karar revize edilmiştir.