7. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresinin Ana Teması "Pandemi Sonrasında Muhasebe ve Finans Alanında Gelişen Trendler" Olarak Belirlenmiştir.

 

Kongrede Sunulacak Bildiriler Kongre Ana Temasıyla Sınırlı Olmayıp, Muhasebe ve Finans Disiplinlerinin Tüm Alt Alanlarındaki Bildirilere Kongremiz Açıktır.