2013 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (International Congress on Accounting and Finance Research - ICAFR), aradan geçen süre içerisinde muhasebe ve finans alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaları olan çok sayıda akademisyen ve uygulamacıyı bir araya getiren ve paylaşılan bilgi yoluyla bu alanların gelişimine önemli katkılar sağlayan bir platform haline gelmiştir.  Temelleri üniversitemizde atılan kongreye tekrar ev sahipliği yapmanın gururunu ve heyecanını yaşamaktayız. 2020 yılı için kongremizin ana teması 'Pandemi Sonrasında Muhasebe ve Finans Alanında Gelişen Yeni Trendler' olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, sunulacak bildiri konuları ana temayla sınırlı olmayıp, muhasebe ve finans disiplinlerinin tüm alt alanlarında hazırlanacak bildirilere kongremiz açıktır. Pandemi tehdidi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kongremiz uzaktan erişim yoluyla düzenlenecektir. Tüm akademisyen, öğrenci ve meslek mensuplarımızı kongremize davet ederiz.

 

Kongre Düzenleme Kurulu